İSG KODLARI

16.
I. OCTI
II. IATA
III. ZRK

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığına ilişkin konvansiyon değildir?

A) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I,II ve III
E) Yalnız I

CVP: D

KONVANSİYON;
Demir Yolu Taşımacılığı (RID)
Kod: DemIRyolu
Hava Yolu Taşımacılığı I(ATA)-DGR
Kod: ATAtürk Havalimanı
İç Su Yolu Taşımacılığı AD(N)R-AD(N)
Kod: Nehir
Kara Yolu Taşımacılığı ADR

7. Aşağıdaki taşıma şekli ve sorumlu kuruluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Deniz yolu taşımacılığı – ICAO
b) Demir yolu taşımacılığı – OCTI
c) Hava yolu taşımacılığı – IATA
d) İçsuyolu taşımacılığı – ZRK
e) Kara yolu taşımacılığı – UNECE

CVP: A

SORUMLU KURULUŞ
a) Deniz yolu taşımacılığı – I(M)O
Kod: (M)arina
b) Demir yolu taşımacılığı – OC(TI )
Kod: (TI)ren=Tren
c) Hava yolu taşımacılığı – I (ATA)
Kod: (ATA)türk Havaalanı
d) İçsuyolu taşımacılığı – ZR(K )
Kod: (K)anal projesi
e) Kara yolu taşımacılığı – UNE(CE)
Kod: (CE)vreyolu

● Dünyadaki İSG kurumları kaç sınıftır?

Karma, Özel, Resmî

Kod: KÖR

●Kişisel Koruyucu kısmında bulunan harflerin anlamları aşağıdaki gibidir:

A. (G)özlük
B. (G)özlük + eldiven
C. (G)özlük + eldiven + önlük
D. (E)ldiven + önlük + yüz maskesi
E. (G)özlük + eldiven + toz maskesi
F. (G)özlük + eldiven + önlük + toz maskesi

G. (G)özlük + eldiven + buhar maskesi
H. (S)ıçrama Gözlük + eldiven + buhar maskesi
I. (G)özlük + eldiven + toz‐buhar maskesi

J. (S)ıçrama Gözlük + eldiven +önlük + toz‐ buhar maskesi
K. (T)am yüz maskesi + eldiven + iş elbisesi
X. Özel Durumlar

Kod: “3GE+3GS=GST Özel” Yukarıdan aşağı kağıda sırayla yazıyoruz Gözlük ve maske yanına Eldiven ekliyoruz. Sadece C-D-F-J ye önlük ekliyoruz. DEFGH sırayla yüz-toz-toz-buhar-buhar ekliyoruz

NOT= Cevap anahtarında başlangıç harflerine bakılacak. Bulduk mu?

● Modüler Sistem

Modül A (İç Üretim Kontrolü)
Modül B (Tip İncelemesi)
Modül C (Tipe Uygunluk Beyanı):
Modül D (Üretim Kalite Güvencesi):
Modül E (Ürün Kalite Güvencesi):
Modül F (Ürün Doğrulaması):
Modül G (Birim Doğrulaması):
Modül H (Tam Kalite Güvencesi):

Kod: İTÜ Birim Kalite Güvencesi

Bir cevap yazın